جمعه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
مترو خط 6
 پروژه تقاطع غیرهمسطح بسیج تبریز