شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸
مترو خط 6
 مجتمع چندمنظوره هرمزگان شیراز