جمعه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
مترو خط 6
 مجتمع چندمنظوره صادقیه