چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
مترو خط 6
 پروژه بازار موبایل شیراز