سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
مترو خط 6
 مجتمع چندمنظوره صادقیه