سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
مترو خط 6
 پروژه پارکینگ مکتبی شیراز