پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۸
مترو خط 6
 کمربندی شرق خیابان ملاصدرای قزوین