پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۸
مترو شیراز
 پروژه خط 2 قطار شهری شیراز
خط 2 قطار شهری شیراز از شمال شرقی شهر آغاز شده و پس از گذشتن از حافظیه و مرکز شهر، ادامه مسیر به سمت جنوب غربی داده، به میان رود خواهد رسید. از 15.1 کیلومتر طول این خط، 13.4 کیلومتر آن زیرزمین و 1.7 کیلومتر دیگر روی زمین ساخته خواهد شد. خط مذکور در دو تونل مجزا برای رفت و برگشت قطارها با 13 ایستگاه و یک مجتمع دپو و توقفگاه در جنوب خط احداث می گردد.
برآورد هزینه های پروژه را در جدول ذیل مشاهده می فرمایید:

نوع هزینه USD ريال
سازه تونل و ایستگاه ها 250 million 9.000 میلیارد
تاسیسات، تجهیزات و واگن ها 250 million 9.000 میلیارد
مجموع 500 million 18.000 میلیارد
با توجه به شرایط اقتصادی که کشور در دوره تحریم ها و برجام به سر می برد، در سال 1395 شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه با امضای قراردادی با شهرداری کلان شهر شیراز جهت اجرای پروژه، اقدام به تامین مالی پروژه به مبلغ 500/13 میلیارد ریال بـا تاکید بر منابع مـالی داخلی نمود.
در دوران پسابرجام نیز شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه به دنبال جذب سرمایه های خارجی جهت کمک به کارفرما در راستای تکمیل پروژه در کوتاه ترین زمان برآمده است.
نقشه قطار شهری شیراز را ملاحظه می فرمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد پروژه، صفحه سایت سازمان قطار شهری شیراز و حومه را بررسی فرمایید.
قطار شیراز