دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
مترو خط 6
 پروژه پارکینگ مکتبی شیراز