جمعه ۳۱ شهريور ۱۳۹۶
مترو خط 6
 زیرگذر فرح آباد ساری