سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶
مترو خط 6
 زیرگذر فرح آباد ساری