پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۸
مترو خط 6
 سازه های شهری
از جمله خدمات شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه در زمینه عمران و توسعه شهری، می توان به ساخت سازه های شهری با هدف بهبود رفاه شهروندان در رفت و آمدهای شهری اشاره کرد. ساخت سازه هایی نظیر پل های عابر پیاده و پل های زیرگذر، نمونه هایی از این خدمات هستند که در ارتقای امنیت عابرین و کاهش حجم ترافیک بسیار موثر بوده اند.
جدول ذیل پروژه های در حال اجرای شهرآتیه در حوزه سازه های شهری در سال 95 را نشان می دهد:


ردیف موضوع پروژه (قرارداد) دسته بندی پروژه زیر دسته بندی شهر
1 پل 6 استقلال عمران و توسعه شهری سازه های شهری اصفهان
2 تجهیز پل های عابر معاونت حمل و نقل عمران و توسعه شهری سازه های شهری شیراز
3 پل زیر گذر فرح آباد عمران و توسعه شهری سازه های شهری ساری