جمعه ۳۱ شهريور ۱۳۹۶
مترو خط 6
 مجتمع چندمنظوره هرمزگان شیراز