چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
مترو خط 6
 مجتمع های عظیم تجاری، اداری و چندمنظوره
از فعالیت های کلیدی شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه در حوزه عمران و توسعه شهری با هدف بهبود ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، احداث مجتمع های عظیم اداری، تجاری، فرهنگی، تفریحی و در یک کلام مجتمع های چندمنظوره می باشد.
پروژه هایی نظیر مرکز تجاری تیراژه 2 و مجتمع فرانمای ایران در شهر تهران، مجتمع آفرینش و مجتمع هرمزگان در شهر شیراز و مجتمع عظیم آیسان در شهر تبریز، برخی از پروژه های بزرگ شهرآتیه در راستای مسئولیت های اجتماعی بانک شهر که خدمت رسانی به شهروندان در حوزه های گوناگون شهری است، بوده اند.
جدول ذیل پروژه های در حال اجرای شهرآتیه در حوزه حوزه مجتمع های عظیم تجاری، اداری و چندمنظوره در سال 95 را نشان می دهد:


ردیف موضوع پروژه (قرارداد) دسته بندی پروژه شهر
1 فرانمای ایران عمران و توسعه شهری تهران
2 آفرینش فاز 1 عمران و توسعه شهری شیراز
3 هرمزگان فاز 1 عمران و توسعه شهری شیراز
4 بازار موبایل عمران و توسعه شهری شیراز
5 شهید مفتح عمران و توسعه شهری تهران
6 آیسان عمران و توسعه شهری تبریز
7 گلستان عمران و توسعه شهری تهران