چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
مترو خط 6
 پروژه تقاطع غیرهمسطح بسیج تبریز