سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
مترو خط 6
 زیرگذر فرح آباد ساری