سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
مترو خط 6
 مجتمع چندمنظوره صادقیه