چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
مترو خط 6
 پروژه تقاطع غیرهمسطح بسیج تبریز