جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸
مترو خط 6
 مجتمع چندمنظوره آفرینش شیراز