معاونین و مدیران

مهدی شمس الدینی

مهدی شمس الدینی

مشاور مدیر عامل
صادق چشمه

صادق چشمه

معاون تأمین و پشتیبانی فنی
علیرضا کیائی وشکی

علیرضا کیائی وشکی

معاون املاک و فروش

آرش واعظی

معاون فنی و مهندسی
سعید ریحانی

سعید ریحانی

معاون حمل و نقل ریلی
رضا شاطری

رضا شاطری

معاون مالی و اداری
حمید احمدی راد

حمید احمدی راد

مدیرحقوقی

رضا حبی

مدیر اداری و پشتیبانی

محمود رضا ضرغامی

مدیر حوزه مدیریت
جواد وفادار افشار

جواد وفادار افشار

مدیر امور اداری