مجتمع چندمنظوره آیسان تبریز

زمینی به مساحت ۳۸ هزار متر مربع در مرکز تبریز و در مجاورت باغ گلستان

در زمینی به مساحت ۳۸ هزار متر مربع در مرکز تبریز و در مجاورت باغ گلستان واقع شده است. این مجموعه با برجهای دوقلوی ۴۱ طبقه خود و با ارتفاع بیش از ۱۹۲ متر و ۵ بلوک کنار هم طراحی شده که ۳ بلوک آن ۱۳ طبقه (۱۱طبقه +۲ نیم طبقه )و ۲ بلوک اصلی که شامل برجهای دوقولو است میباشد
مشخصات پروژه:

نوع قرارداد: طراحی نظارت ساخت (EPC)
کارفرما : شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
مدیر پیمان: شرکت گسترش سازه حمید
مشاور: شرکت مهندسین مشاور نقش پایدار – تدبیر ساحل پارس
تاریخ شروع عملیات اجرایی : 9/۸/۹۵
مساحت زیربنا ۵۳۵۷۳۷ متر مربع
سطح مفید اقامتی : ۸۲۹۸ متر مربع
سطح مفید تجاری : ۸۸۹۷۰ متر مربع
سطح مفید تفریحی : ۱۴۷۸۸ متر مربع
سطح مفید اداری : ۹۰۰۵۸ متر مربع
سطح مفید فرهنگی : ۹۰۲۵ متر مربع
سطح مفید رستوران و پذیرایی : ۲۴۵۱۲ متر مربع
سطح مفید گالری و نمایشگاه : ۸۹۱۰ متر مربع
وضعیت کنونی پروژه:
تعداد طبقات نصب شده در هر زون: زون A و B هر کدام 4 تراز، زون C تعداد 9 تراز و زون E تعداد 6 تراز.
تناژ آهن¬آلات سنگین نصب شده در پروژه برابر 18.000 تن و حجم میلگرد نصب شده در پروژه برابر 12.300 تن می¬باشد.
حجم کل بتن ریزی انجام شده در پروژه برابر 60.300 مترمکعب می¬باشد.
مساحت بتن ریزی انجام شده در سقف¬ها برابر 35.000 مترمربع می¬باشد.